Om os Det er herligt at møde dig her!

ALCO Company

I modsætning til hvad du måske tror, står ALCO ikke for alkohol, men for 'allround-computing'. Historien er at vi i 1981-82 prøvede at stable det nødvendige udstyr sammen til at vise en bil, hvor den kørte. Vort største problem var imidlertid at udstyret fyldte bagagerummet i en stationcar :( 20 år senere havde andre løst problemet med størrelsen – idag har du GPS i din telefon. Om 2-3 år kan du købe en Mercedes, der ikke bare ved, hvor den er – den kan køre selv!

Vi hedder Bo og Walther Diechmann og vi har bygget edb systemer siden starten af 80'erne – ind imellem på vågeblus, men siden 1994-95 på fuld tid. Vi er gamle nok til at have været med siden harddiske fyldte som lagkage springforme (godt og vel) og computere blev målt i kubikmeter, ikke i Giga herz.

Det betyder ikke at vores glæde ved og interesse for at finde nye løsninger og bruge nye værktøjer er blevet mindre – måske tværtimod! IT er i dag mere om sig gribende og spiller en større rolle end nogensinde tidligere. Virksomheder og private er næsten prisgivet uden.

Det ved vi – og derfor er vi der; til at planlægge, designe, bygge, opstille, fejlsøge og hjælpe dig med at bruge edb (eller IT som det hedder idag) i din hverdag!

Bo Dahl Diechmann
konfiguration, drift og fejlsøgning

Er der noget indenfor IT, der modsvarer grønne fingre så har Bo det! Løsningerne gror bare bedre med hans indsats!

Med en dyb teknisk forståelse og et naturligt flair for at indstille, tilpasse og justere såvel hardware som software, er Bo et værdifuldt aktiv for enhver IT-afdeling, og fungerer som second-level support for IT ansvarlige i en række virksomheder.

Walther Højgaard Diechmann
analyse, design og programmering

Erfaringer fra en række virksomheder og konstant fokus på nye tendenser sikrer et langt perspektiv i løsningerne

Walther designer og bygger administrative løsninger der kombinerer Cloud løsninger med gamle ERP systemer – altsammen med det hovedsigte at gøre det lettere at udvikle og drive din virksomhed

Du har sikkert selv stået i en situation, hvor du undrende har kunnet stå passivt og se til, mens en håndværker, konsulent eller anden leverandør har trukket den ene store veksel efter den anden på din tålmodighed med leverancen – uanset om det så har været en overskridelse af den aftalte leveringstermin, kvaliteten eller andre forhold omkring samarbejdet.

Fair afregning er for os en konstant øvelse i at finde en pris på vort arbejde, der afspejler de fordele arbejdet giver dig og din virksomhed, i et forhold hvor både du og vi har en gevinst ud af samarbejdet.

Det hænder – desværre også for os – at vort arbejde ikke afspejler sig i en fordel, men tvært om kommer til at fremstå som en ulempe. I de situationer er udfordringen ekstra stor, ikke mindst fordi holdningerne her er trukket ekstra hårdt op! Som kunde har du ved indgåelsen af aftalen haft et sæt forventninger, og har vi ikke været gode nok til at afstemme dem med vore egne forventninger til samarbejdet og vore leverancer, vil det ofte medføre at situationer, hvor vore input ikke opleves som fordele, alene peger på vores manglende evne til at løse opgaven.
Det er naturligvis også tilfældet! Vi har ikke løst den egentlige opgave: at afstemme dine forventninger med vores evne til at levere en løsning

Fair afregning er i den situation at finde en pris, der afspejler den tid, vi har investeret i opgaven, men som samtidig minimerer din oplevede udgift.


Copyright © ALCO Company 25-09-2017


Åbningstider:

mandag-fredag 08:00 - 16:00

(principielt kan du ringe til os døgnet rundt, men efter kl 16 på hverdage, og i weekenden/helligdage er det dyrere)


ALCO Company
Åbrinken 28
7700 Thisted
+45 9791 1470
+45 9791 1471
sales@alco.dk