Hvad betyder DNS?
En telefonbog lidt ud over det sædvanlige - og hvordan den administreres


Offentliggjort mandag d. 3. marts 2014 af Walther H. Diechmann


DNS - eller Domain Name System - er kort fortalt en telefonbog men ikke i traditionel forstand, hvor man med et navn kan slå et telefonnummer op og bruge det til at ringe til vedkommende.

Og så alligevel - for selv om bogen ikke indeholder navne på hverken personer eller virksomheder, så fungerer det alligevel næsten som en almindelig telefonbog; navnene er blot navne på maskiner, og numrene, de numre maskinerne er kendt på Internettet under!

TL;DR; DNS er en telefonbog der oversætter Internet 'navne' til IP adresser :)

Formålet med DNS?

Formålet med DNS er at gøre det nemt for mennesker at komme i kontakt med hinanden - og med hinandens 'maskiner'. Uden DNS ville vi skulle skrive 8.8.8.8 eller nogle andre numre, hver gang vi ville ind på en hjemmeside, skrive en email til en kollega, eller gemme en fil i vores dropbox!

Teknikken bag DNS?

I starten var det faktisk hvad man gjorde - skrev IP adressen (numrene fra før, 8.8.8.8, kaldes en IP adresse, og er det nærmeste man kommer en 'fysisk' adresse på en hjemmeside)!

Alle var klar over at det ikke var en god løsning, for det ville kræve at alle gik rundt og huskede på alle de adresser, der var nødvendige for at kommunikere med hinanden.

Løsningen var at lade en maskine oversætte et navn, der var nemmere at huske, til en adresse, som var nemmere for en maskine at anvende. Forskerne, som byggede det første Internet, delte verden op en række domæner (.com for kommercielle, .gov for regering, .edu for undervisning, osv.). Disse domæner gav man navnet TLD (Top Level Domains) og i disse domæner kunne man så oprette anden ordens domæner (som ibm.com, nasa.gov, fm.dk, osv. )

Denne opdeling kan så detaljeres i den ønskede grad, indtil man når netop den maskine, der repræsenterer en person, en afdeling, en virksomhed eller en tjeneste leveret på vegne af samme. Et eksempel på sådan en maskine kunne være pbox.dk

Så maskinen oversætter altså 'navnet' pbox.dk til en IP adresse - i øjeblikket 194.239.237.11

Sikkerheden ved DNS?

En af fordelene ved DNS er at man hurtigt kan skifte adresse - hvis en maskine eller en tjeneste ikke længere fungerer, kan en tilsvarende stilles op, på et andet IP-nummer, og brugerne vil ikke opdage det overhovedet.

Som Internettet selv, er også administrationen af denne telefonbog delt ud på mange. Det betyder at der for alene for domænet .dk (adresser i Danmark) er langt over 50 virksomheder, der kan oprette og rette adresser (her iblandt iøvrigt også ALCO)

- men hvis alle og enhver kunne sætte en telefonbog op, ville det betyde at man ikke kunne være sikker på om adressen fm.dk ledte én til Finansministeriet i Danmark, eller til en hackers side, hvor éns maskine kunne blive inficeret med alt muligt skrammel!

Derfor har det selskab, der overordnet står for styringen af denne telefonbog, ICANN, udpeget 7 nøglebærere som mødes 4 gange om året - 2 gange på den amerikanske vestkyst, 2 gange på den amerikanske østkyst - og her godkender de et sæt nøgler som identificerer de 'rod' servere, der altid ved alt om alle domæner. Læs i denne artikel, fra The Guardian, om hvordan denne 'forestilling' afvikles.

Fra disse 7 personer deles tilliden herefter ud, og således altså også til DK-Hostmaster som er ansvarlig for domænet .dk - og DK-Hostmaster har så eksempelvis også godkendt ALCO som registrator.


Copyright © ALCO Company 17-08-2017


Åbningstider:

mandag-fredag 08:00 - 16:00

(principielt kan du ringe til os døgnet rundt, men efter kl 16 på hverdage, og i weekenden/helligdage er det dyrere)


ALCO Company
Åbrinken 28
7700 Thisted
+45 9791 1470
+45 9791 1471
sales@alco.dk