1. Generelt

Denne integritets- og markedsføringspolitik (”integritetspolitik”) beskriver, hvordan CVR DK20171286, ALCO Company ApS, Aabrinken 28, DK-7700  Thisted, e-mail: dataprivacy@alco.dk, (herefter alene ”ALCO”, ”vi”, “vores“, “os“) indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personoplysninger.

1.1 Integritetspolitikken gælder, når ALCO leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, serviceanmodninger og øvrig kontakt med ALCO, såsom besøg på webstedet. Integritetspolitikken gælder også den behandling af personoplysninger, der sker, hvis du har en ALCO-konto (”kontoindehaver”).

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Med denne integritetspolitik vil vi vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der også kaldes GDPR eller persondataforordningen.

2. Dataansvarlig for personoplysninger

ALCO er dataansvarlig for ALCO’s behandling af dine personoplysninger og har ansvaret for, at en sådan behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. ALCO er også dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis du er har en ALCO-konto hos os.

3. Behandlingen af  dine personoplysninger

3.1 For at du kan købe varer i vores webshop eller kontakte os for hjælp til indkøb, nyopsætning, opdatering, fejlsøgning, udbedring, samt nedtagning af IT-udstyr og tjenester, service af samme, eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig, og eventuelt den virksomhed, du arbejder i og kontakter os på vegne af.

3.2 ALCO indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på vores hjemmeside, benytter dig af vores telefon support, besøger vores hjemmeside eller deltager i arrangementer, som vi arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med os. De oplysninger, der indsamles fra dig ved bookninger og køb, er nødvendige for, at du kan indgå aftaler med ALCO, og for at ALCO kan levere sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er kontoindehaver, indsamler ALCO de personoplysninger om dig, som du afgiver ved din registrering af kontoforholdet. Vi indsamler også oplysninger om dig, mens du er kontoindehaver inden for rammerne af din kontoaftale, såsom din indkøbshistorik, hvordan du interagerer med vores hjemmeside, hvilke tilbud du har vist interesse for ved at læse en mail eller klikke på et link. ALCO behandler også oplysninger, som vi fra tid til anden får adgang til gennem din ALCO-konto. Som kontoindehaver kan du når som helst opdatere dine oplysninger ved at gå ind under ”profil”.

3.4 Vi indsamler og opdaterer også dine adresseoplysninger via tredjeparts-tjenester for adresseopdatering.

4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

4.1 Som kunde hos os

De personoplysninger vi indsamler og behandler om dig, når du gennemfører køb og bruger vores telefon support, er:

 • Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt id eller Centralt Virksomheds Register nummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af vores hjemmeside
 • login- og adgangskoder

4.2 Som kontoindehaver

De personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig, som er kontoindehaver, er:

 • Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt id eller Centralt Virksomheds Register nummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af vores hjemmeside
 • Oplysninger om, hvilke af vore varer eller tilbud, du har været interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbreve, og hvilke af vore arrangementer, du har tilmeldt dig
 • Oplysninger om dine indkøb
 • Oplysninger om dit kontoforhold – dvs om du skylder os penge, om vi skylder dig penge, hvornår vi har sendt dig rykkere

5. Er det nødvendigt at behandle disse oplysninger om dig?

5.1 Som kunde hos os

ALCO bruger dine personoplysninger til forskellige formål, men primært til at:

 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom gennemførelse af køb, fakturering og levering af support;
 • Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice, såsom at besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger;
 • Afgive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende vore og udvalgte samarbejdspartneres varer og tjenester;
 • Håndtere kundeforholdet og levere vores tjenester;
 • Give dig relevante oplysninger og skræddersyede tilbud i nyhedsbreve og på hjemmesiden;
 • Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, for eksempel gennem kreditvurderinger;
 • Forbedre vores kundetilbud, for eksempel gennem udvikling af tjenester, produkter og funktioner;
 • Forhindre bedrageri og foretage risikohåndtering samt
 • Følge gældende lovgivning, for eksempel regnskabslove.

Vi bruger ikke aktuelt dine oplysninger som grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling med relation til køb af varer og tjenester, og hvis vi påtænker det, kontakter vi dig først.

5.2 Som kontoindehaver

Udover ovenstående liste bruger vi også personoplysninger om kontoindehavere til at:

 • Administrere kontoaftalen;
 • Give dig mulighed for at benytte fordelene ved at have en konto, såsom mulighed for at gemme favoritter, tidligere indtastede oplysninger, flere betalingsalternativer, smidigere håndtering af sager og reklamationer og mulighed for at håndtere flere adresser;
 • Målrette specialtilbud;
 • Muliggøre kommunikation med dig som kontoindehaver via post, e-mail, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Muliggøre personlige tilbud, markedsføring og indbydelser til events via telefon, post, e-mail samt SMS/MMS.

6. Lovgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

6.1 ALCO baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række love. Dette lovgrundlag beskrives i dette afsnit.

6.2 Vi behandler ikke følsomme personoplysninger og udfører ingen behandling, som udgør en profilering.

6.3 En begrænset del af den behandling af personoplysninger, som vi foretager, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi foretager for at kunne sende tilbud til dig om vores varer og tjenester og for at kunne lave en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede indkøbsbeløb.

6.4 I visse tilfælde kan ALCO have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel den behandling af personoplysninger, som vi foretager for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

7. Behandling af personoplysninger

FormålRetligt grundlagKategorier af personoplysningerOpbevaringstid
For at administrere, og levere vore varer og tjenesterOpfyldelse af aftale om køb (salgsbetingelser)Navn, adresse, telefonnummer og e-mail5 år efter, at du sidst har været aktiv hos ALCO (iht regnskabsloven skal vi gemme regnskaber og bilag i 5 år)
Yde support og fjernstyring via TeamViewerOpfyldelse af aftale..IP-adresse, enhedsinformation, loginoplysningerVi gemmer ikke hverken login-, adgangskoder, IP-nummer eller andre oplysninger, efter forbindelsen afbrydes.
For at sikre, at alle lovkrav efterleves, som f.eks. bogføringslovenRetlig forpligtelseNavn, adresse, telefonnummer og e-mailGeografiske oplysningerIP-adresse, enhedsinformation, loginoplysningerSå længe vi er forpligtede til at gemme oplysningerne iht. gældende lov
Til at markedsføre ALCO og vore varer og tjenester via post, e-mail, telefon og SMS/MMSInteresseafvejningNavn, adresse, telefonnummer og e-mail5 år efter, at du sidst har været aktiv hos ALCO, for eksempel ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice
Til at administrere din kontoaftale, give dig mulighed for at få individuelt tilpassede tilbud samt muliggøre målrettet kommunikation via post, e-mail, telefon eller SMS/MMSOpfyldelse af aftale om ALCO-kontoNavn, adresse, telefonnummer og e-mailGeografiske oplysningerIP-adresse, enhedsinformation, loginoplysninger BetalingsoplysningerKundenummerInformation om, hvordan du bruger vores web, om hvilke af vores tilbud du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vore arrangementer du har tilmeldt digOplysninger om dine indkøbOplysninger om din kontoaftaleSå længe du har en ALCO-konto.

8. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

8.1 Dine personoplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne blev indsamlet til iht. denne integritetspolitik. ALCO kan gemme oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at følge lovkrav eller for at beskytte ALCO’s retlige interesser, f.eks. under en igangværende juridisk proces.

8.2 ALCO gemmer oplysninger om kunder i højst 5 år fra det tidspunkt kunden sidst har gennemført køb eller på anden måde har interageret med ALCO.

8.3 ALCO gemmer oplysninger om kontoindehavere, så længe kontoindehaveren har en ALCO-konto.

9. Hvem udleverer vi personoplysningerne til?

9.1 ALCO udleverer dine oplysninger til tredjeparter, som f.eks. leverandører af kort- og kommunikationstjenester. ALCO udleverer også dine oplysninger til virksomheder, som leverer tjenester til adresseopdateringer, for at sikre, at vi har de rigtige adresseoplysninger om dig, og virksomheder, som leverer bogføringstjenester, således aktuelt Dinero.dk.

9.2 Personoplysninger kan desuden blive udleveret af ALCO, hvis det kræves for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at beskytte ALCO’s retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

9.3 ALCO kan blive tvunget af omstændighederne til at overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogen af ALCO’s leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil ALCO træffe foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttede og også træffe alle sådanne foranstaltninger, som kræves for på lovlig vis at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9.4 Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

10. Ændring af integritetspolitikken

10.1 ALCO har ret til når som helst at ændre integritetspolitikken. ALCO vil med et rimeligt varsel underrette dig om ændringer af integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, er du berettiget til at opsige aftalen med ALCO, inden den ændrede integritetspolitik træder i kraft. Du kan opsige aftalen ved at kontakte ALCO. Kontaktoplysningerne finder du under punkt 14 nedenfor.

11. Beskyttelsen af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Vi har derfor iværksat de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. For eksempel gemmes alle oplysninger om kunder og kontoindehavere i en database, som er beskyttet via adgangskontrol og firewall. De oplysninger som er nødvendige for at registrere varekøb og udskrive fakturaer, varetages af Dinero.dk, og deres privatlivspolitik kan du læse her.

12. Dine rettigheder

12.1 ALCO er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning.

12.2 ALCO vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som det konstateres er forkerte, ufuldstændige eller misvisende.

12.3 Du har ret til at anmode om

 1. Adgang til dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om en registerudskrift over vores behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til én gang pr. kalenderår, ved skriftlig underskrevet ansøgning, uden omkostninger at få en registerudskrift af, hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere oplysningerne er udleveret eller skal udleveres. Du har også ret til at få oplyst i registerudskriften, hvor oplysningerne stammer fra, hvis ikke personoplysningerne er indhentet hos dig, forekomsten af automatiserede beslutninger (herunder profilering) samt den forventede periode, hvori oplysningerne vil blive gemt, eller de kriterier, som anvendes ved fastlæggelsen af denne periode. Du har desuden ret til at få oplysninger i registerudskriftet om dine øvrige rettigheder, som angives i dette punkt.
 2. Ændring af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 3. Sletning af dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Der kan dog findes lovkrav om, at vi ikke straks må slette dine personoplysninger, for eksempel i bogførings- og skattelovgivningen. Vi vil da ophøre med at behandle oplysningerne til alle andre formål end at følge lovgivningen.
 4. Begrænsning af behandling. Det indebærer, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om ændring iht. punkt 12.3 b). Mens oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem være begrænset.

12.4 ALCO vil underrette hver enkelt modtager, som har fået udleveret personoplysningerne iht. punkt 9 ovenfor, om eventuelle ændringer eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandlingen af oplysninger.

12.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som udføres med støtte i en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, hvis der findes legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

12.6 Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en mail til dataprivacy@alco.dk. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine personoplysninger til et sådant markedsføringsformål.

12.7 Du har ret til at indgive eventuelle klager angående behandlingen af dine personoplysninger til datainspektionen.

13. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies. Du finder flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik.

14. Kontaktoplysninger

14.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker en udskrift af de oplysninger, vi har om dig. Du kan kontakte os her:

ALCO Company ApS
Aabrinken 28
DK-7700  Thisted

tlf: +45 9791 1470
dataprivacy@alco.dk