Sidst ændret: 8. oktober 2018

Tak, fordi du bruger vore tjenester. Tjenesterne leveres af ALCO Company ApS, Aabrinken 28, 7700  Thisted, CVR DK20171286 under mærkenavne som wheelstore.space, bese.dk, mfl.

Når du bruger vore tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Tjenesterne er forskellige, så i nogle tilfælde er der yderligere vilkår eller produktkrav. Yderligere vilkår er beskrevet i forbindelse med de relevante tjenester, og disse vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de pågældende tjenester.

Brug af vore tjenester

Du skal følge alle politikker, der er gjort tilgængelige for dig i tjenesterne.

Du må ikke misbruge vore tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vore tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vore tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser om eksport og geneksport. Vi kan suspendere tjenester eller gøre dem utilgængelige for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, hvis vi undersøger en mulig overtrædelse, eller hvis du misligholder de aftaler du og vi har indgået om betaling.

Når du bruger vore tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vore tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Det at tjenesten kan være tilvirket efter dine anvisninger og rettet specifikt mod din virksomhed eller branche, ændrer ikke ved det foregående. Du må ikke bruge indhold fra vore tjenester, medmindre du indhenter tilladelse fra indholdets ejer når det ikke er dig selv, eller hvis det på anden måde er lovligt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vore tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vore tjenester.

Vore tjenester kan vise indhold, som ikke tilhører os. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den, som har gjort det tilgængeligt. Vi kan gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller afvise at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt, eller at det overtræder vores politikker. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold, så det bør du ikke automatisk gå ud fra.

Når du bruger vore tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

Nogen af vore tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Brug ikke sådanne tjenester på en måde som distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

Din konto til en tjeneste

Du skal ofte have en konto for at bruge en af vore tjenester. Tjenesterne vil oftest være indrettet sådan at du selv opretter din egen konto, og at en kollega eller administrator herefter godkender din konto. Den første konto i en virksomhed vil typisk være administratoren, og det kan muligvis være din. Det vil stå tydeligt. Denne administrator konto har også adgang til at spærre og slette din konto.

Beskyt din konto ved at holde din adgangskode hemmelig og bruge en tilstrækkelig sikker adgangskode. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på eller via konto. Undgå at genbruge adgangskoden til din konto på andre tjenester. Hvis du bliver informeret om uautoriseret brug af din adgangskode eller konto, skal du straks give os besked.

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I vores generelle privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vore tjenester. Når du bruger vore tjenester, accepterer du, at vi må bruge dataene i overensstemmelse med vore privatlivspolitikker.

Vi reagerer på meddelelser om påståede overtrædelser af ophavsretten, og i henhold til den proces, der er beskrevet i dansk lov om ophavsret, lukkes konti tilhørende personer, der gentagne gange overtræder bestemmelserne.

Vi leverer oplysninger, der kan hjælpe indehavere af ophavsret med at administrere deres rettigheder over åndsprodukter på nettet. Hvis du mener, at nogen krænker din ophavsret, skal du give os besked, så vi har en mulighed for at afhjælpe dette.

Dit indhold, vore tjenester

Nogle af vore tjenester giver dig mulighed for at uploade, gemme, sende eller modtage indhold. Du beholder ejerskabet over eventuelle åndsprodukter. Kort sagt: Det, der tilhører dig, bliver ved med at være dit.

Når du uploader, gemmer, indsender eller modtager indhold gennem vore tjenester, giver du os (og vores samarbejdspartnere) ret til at bruge, hoste, lagre, gengive, ændre, skabe afledte værker (f.eks. ved oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, som vi foretager, så dit indhold fungerer bedre sammen med vore tjenester), kommunikere, udgive, offentligt udføre, vise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, som du giver, er kun til et begrænset formål med drift, promovering og forbedring af vore tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne ret er stadig gældende, selvom du holder op med at bruger vore tjenester. Nogle tjenester kan tilbyde dig forskellige måder at få adgang til, og fjerne indhold, der er leveret til denne tjeneste. I nogle af vore tjenester er der dog vilkår eller indstillinger, der begrænser omfanget af din brug af det indhold, der indsendes til disse tjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til at kunne give os denne ret til indhold, som du indsender til vore tjenester.

Vore automatiske systemer analyserer dit indhold (herunder e-mails) for at give dig produktfunktioner, som er relevante for netop dig – f.eks. tilpassede søgeresultater, skræddersyede annoncer samt beskyttelse mod spam og malware. Denne analyse foretages, når indholdet sendes, modtages og gemmes. Ønsker du ikke at vi behandler dit indhold på denne vis, skal du undlade at benytte dig af disse tjenester, for vi har ikke mulighed for at tilvirke dem.

Hvis du har en konto, kan vi vise dit profilnavn, dit profillede og de handlinger, du foretager på tjenesten, herunder i andre kommercielle sammenhænge. Vi respekterer dine valg for at begrænse deling eller synligheden af din konto. For eksempel kan du angive i indstillingerne at dit navn og billede ikke skal vises.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår der måtte gælde for de enkelte tjenester kan du få flere oplysninger om, hvordan vi bruger og opbevarer indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vore tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

Om software i vore tjenester

Når en tjeneste kræver eller indeholder software, der kan downloades, kan denne software opdateres automatisk på din enhed, når der kommer en ny version eller funktion. Nogle tjenester giver dig mulighed for at ændre dine indstillinger for automatiske opdateringer.

Vi giver dig en personlig ret, der ikke kan overdrages, til at bruge software leveret til dig fra os og vore tjenester. Denne ret har kun til formål at give dig mulighed for at bruge og udnytte fordelene ved tjenesterne, sådan som de leveres af os, på en måde, som er tilladt i henhold til disse vilkår. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje dele af vore tjenester eller medfølgende software. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udlede kildekoden af denne software, medmindre loven forbyder disse restriktioner, eller du har vores skriftlige tilladelse.

Open source-software er vigtigt for os. Megen af den software, som anvendes i vore tjenester, tilbydes i henhold til en open source-licens, som vi giver dig. Der kan være bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter nogle af disse vilkår.

Ændringer eller ophør af vore tjenester

Vi ændrer og forbedrer hele tiden vore tjenester. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, og vi kan også suspendere eller afbryde en tjeneste fuldstændigt.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge vore tjenester, selv om vi vil være kede af at miste dig som bruger. Vi kan til enhver tid også stoppe med at levere disse tjenester til dig eller tilføje eller oprette nye begrænsninger for vores tjenester.

Vi mener, at dine data tilhører dig, og det er vigtigt for os at opretholde din adgang til disse data. Hvis vi lukker en tjeneste, giver vi dig et rimeligt forvarsel, hvis dette er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi giver dig en chance for at eksportere dine oplysninger fra tjenesten.

Vore garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi udbyder vore tjenester med et kommercielt rimeligt niveau af omhyggelighed og kompetence, og vi håber, at du vil få glæde af dem. Der er dog visse ting, som vi ikke kan love om vore tjenester.

Ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i disse vilkår eller i yderligere vilkår, kan hverken vi eller vore  leverandører eller distributører give specifikke løfter om tjenesterne. Vi påtager os f.eks. ingen forpligtelser for indholdet på vore tjenester, Tjenesternes specifikke funktioner eller deres pålidelighed, tilgængelighed eller evne til at opfylde dine behov. VI UDBYDER TJENESTERNE »SOM DE ER«.

Nogle jurisdiktioner giver visse garantier, f.eks. stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. I det omfang, loven tillader det, fraskriver vi os alle garantiforpligtelser.

Ansvar for vore tjenester

I det omfang, loven tillader det, fraskriver vi og vore leverandører og distributører os ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige eller strafbare begrundede skader.

I det omfang, loven tillader det, er vi og vore leverandørers og distributørers ansvar for et hvilket som helst krav i henhold til disse vilkår, herunder stiltiende garantier, begrænset til det beløb, som du har betalt til os for din brug af tjenesterne.

Vi og vore leverandører og distributører er i ingen tilfælde ansvarlige for tab eller skader, som ikke med rimelighed kan forventes.

Vi anerkender, at du i visse lande muligvis har juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger vore tjenester i privat øjemed, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser dine juridiske rettigheder som forbruger, der ikke kan gives afkald på i kontrakten.

Erhvervsbrug af vore tjenester

Hvis du bruger vore tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Den vil holde os og vore tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af tjenesterne eller overtrædelsen af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.

Om disse Vilkår

Vi kan ændre disse vilkår eller yderligere vilkår, som gælder for en tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vore tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på vores https://alco.dk og også synligt for dig under brugen af den enkelte tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en tjeneste, skal du stoppe brugen af tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem os og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.